Política de Privacitat

1. Responsable

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és IFA Retail S.A. (Des d'ara 'IFA') amb CIF A28190551 i la seva adreça postal i domicili social està en C / Sepúlveda 4, Alcobendas 28108, Madrid. La seva adreça electrònica és contacto-gdpr@grupoifa.es

2. Finalitats

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

privacidad.privacidad7

privacidad.privacidad8

privacidad.privacidad9

privacidad.privacidad10

privacidad.privacidad11

3. Termini de conservació de les dades

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Per quant de temps conservarem les seves dades?

4. Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés que vostè presta al comunicar-nos les seves dades, sent prèviament informat del seu tractament.

En cas de mantenir una relació contractual entre vostè i IFA, la legitimació per tractar les seves dades es basarà en aquesta relació jurídica.

La participació en els concursos i / o promocions així com l'oferta prospectiva de productes i serveis, està basada en el consentiment exprés que se li sol·licita, tot això en virtut dels termes i condicions que en el seu cas s'adoptin.

5. Destinataris

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades a les empreses associades del GRUP IFA per al compliment de les finalitats informades prèviament.

Vostè podrà trobar un llistat actualitzat de les empreses que conformen el Grup en contacto-gdpr@grupoifa.es

6. Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en IFA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja ens siguin necessaris per als que fins per als quals van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. IFA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Vostè podrà revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment.
  • En el cas que sigui aplicable, vostè podrà sol·liciteu la portabilitat de les seves dades.

En tot cas, vostè podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. La direcció de l'Agència és C / Jorge Juan 6, 28001 i la seva pàgina web www.agpd.es. contacto-gdpr@grupoifa.es

7. Política de Cookies

Quines cookies utilitzem?

Per conèixer les galetes que utilitzem en aquesta pàgina web / aplicació mòbil, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç: política de cookies